På gång
11 Dec - Terminsslut
18 Dec - Extra kårstämma