Vi på lomma Scoutkår har gjort om vårt sätt att hantera

personuppgifter.

I samband med detta har vi lagt över ansvaret för att personuppgifter
så som adress, telefonnummer, e-post adress m.m ska uppdateras av
vårdnadshavaren.

Dessa uppgifter kan ni redigera genom att logga in på Scoutnet
(https://www.scoutnet.se/).

Användarnamnet är den primära mailadressen som ni anmälde i samband
med registrering av scouten. Är ni osäkra på vilken det är så hör
av dig antigen till den ansvarige avdelningsledaren eller till
Kårordförande (ordforande@lommascoutkar.se).

Lösenordet kan ni få tag på genom funktionen ”Har du glömt
lösenordet?” som finns på Scoutnets inloggningsida.

Vårdnadshavaren ska också se till att nedanstående blankett fylls i och
lämnas in till en ledare på scoutens avdelning i samband med varje
terminsstart.

 

medlemsdeklaration 

På gång