Styrelsemöte

När: 21 Sep - 21 Sep

Mötet är kl18:30 på scoutgården eller digitalt. Medlemmar är välkomna att delta som gäster

På gång
21 Sep - Styrelsemöte
19 Oct - Styrelsemöte
23 Oct - Distriktsstämma
23 Nov - Styrelsemöte
1 Dec - Extra Kårstämma