Terminsavslutning

När: 15 Dec - 15 Dec

Sista mötet för terminen. Ses i Januari.

På gång
1 Dec - Extra Kårstämma
1 Dec - Planeringsmöte VT2022
15 Dec - Terminsavslutning
21 Dec - Styrelsemöte
4 Jan - Preliminärt styrelsemöte