S.t Georg

När: 22 Apr - 22 Apr

Inte vanligt möte!

På gång
22 Mar - Ordinarie kårstämma
22 Apr - S.t Georg
30 Apr - Valborg (fackeltåg)
13 Maj - Bromöte
3 Jun - Termin slut