Extra kårstämma

När: 18 Dec - 18 Dec

Info kommer

På gång
30 Nov - Julmarknad
11 Dec - Terminsslut
18 Dec - Extra kårstämma