Styrelsemöte

När: 25 Mar - 25 Mar

Styrelsemöte

På gång
30 Nov - Julmarknad
11 Dec - Terminsslut
18 Dec - Extra kårstämma