Kåren

Lomma Scoutkår tillhörde Svenska Scoutförbundet innan de olika scoutförbunden 2012 gick samman till Scouterna.

 

Vi finns strax norr om Lomma, på Habovägen i "Furet", där vi har egna lokaler som dåvarande ledare själv byggde på 1960-talet. Vi är mycket stolta över våra lokaler, eftersom få scoutkårer idag har tillgång till så fina lokaler i ett så naturnära område.

 

Idag är vi cirka 150 medlemmar, varav cirka 30 är ledare. Alla ledare jobbar helt ideellt utan någon ekonomisk ersättning. Vi bedriver scouting några kvällar i veckan på scoutgården, med flest scouter på onsdagar. Avdelningarna består av 15–30 barn eller ungdomar och cirka 5 ledare (varierar med scouternas ålder och gruppstorlek). För föräldrar och barn som inte börjat tvåan har vi nu en familjeavdelning med utflykter några gånger per termin.

Kåren har också en del funktionärer som hjälper kåren att genomföra arrangemang utanför avdelningsverksamheten. Vår fixargrupp, där föräldrar är välkomna, planerar fixardagar och ser till att våra lokaler mår bra. Kårens styrelse beskrivs på en egen sida.

 

Scouting

Det som är speciellt med scoutprogrammet är att det inte bara består av vad vi gör (våra aktiviteter), utan också varför vi gör det (våra mål och syften) och hur vi gör det (scoutmetoden, vår pedagogik). Om vi börjar med vad så är några exempel att paddla kanot, laga mat över öppen eld, lära sig om sjukvård, orientering, personlig utveckling och om samspelet mellan naturen och människan. När vi pratar om personlig utveckling i Scouterna menar vi att vi vill hjälpa och stimulera unga människor att utvecklas inom fem olika områden: i tanken, som en del i en grupp, i sina relationer med andra, i sin tro och rent kroppsligt. 

De yngsta scouterna är 8 år och de äldsta som inte är ledare är 17 år, så naturligtvis finns det en stor spännvidd..

 

All vår verksamhet bygger på att barn och ungdomar ska lära sig att samarbeta i patruller där man tar ansvar för sig själv och varandra. Genom att tänka igenom varför och hur vi genomför en aktivitet i Scouterna ser vi till att scouterna utmanas på sin nivå och efter sina förutsättningar. Spårarscouterna som använder en karta för första gången kanske får gömma något som en annan patrull skall hitta. Upptäckarscouter kanske tävlar mellan patrullerna i en poängjakt där det gäller att prioritera och fördela sin tid mellan olika uppdrag. Äventyrarscouterna ordnar sina egna aktiviteter ungefär ett möte i månaden. Utmanarscouterna kanske på egen hand planerar och handlar till en tredagars hajk, eller hjälper till att ordna läger för hela kåren.

I slutändan är tanken att allt detta gör en bra på att samarbeta, säker i sig själv och att man visar respekt för både människor och natur. Men till vardags tänker man kanske mer på hur kul man har tillsammans med scout- och ledarkompisarna eller på den senaste utmaningen som man klarade av. "If it isn't fun – it isn't scouting", lär scoutings grundare Robert Baden-Powell ha sagt.

 

Vad händer i kåren?

Ett viktigt motto inom scouting är att vi lär oss genom att göra - "Learning by doing". Det innebär att vi är ute och gör saker praktiskt och har kul samtidigt som nya saker lärs in och samarbetet övas, ibland utan att man inser det själv. Varje avdelning genomför förutom avdelningsmöten också 1-2 helgövernattningar per termin.

 

Varje år genomför Lomma Scoutkår dessutom valborgsmässotåg, julmarknad och uppbyggnad av Lions loppmarknad. För medlemmar anordnas vårläger och sommarläger varje år.

Om du eller någon i din familj vill delta i vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Du kan antingen läsa mer om att bli scout eller helt enkelt kontakta kårordförande. På ledarsidan kan ni läsa mer om styrelsen

På gång