Avdelningarnas egna sidor finns här. Klicka på symbolen för din avdelning och därefter på rubriken Avdelning i listen till vänster så får du information om de aktiviteter som avdelningen hittar på. Du hittar också Terminsprogram och vilka avdelningsledarna är.

Övriga rubriker innehåller intressant information om kåren.

 

 

  

 

Majblomman

 

 Lomma Scoutkår och Majblomman har under många år haft ett fruktsamt samarbete där kåren står som ansvarig för utdelning av majblommorna till barnen i Lomma kommun.

Detta har resulterat till en summa pengar som årligen varit till gagn för kåren och dess verksamhet för scoutbarn i lägerverksamhet.

Efter många år som frivilliga väljer nu våra representanter:(Karin Nilsson-tillika mångårig scout, ledare och kårordförande och Patrick Kjell)från scoutkåren mot Majblomman att lämna efter många år i Majblommans tjänst.

För att kunna fortsätta samarbetet behöver vi 2 nya ideella krafter som tar över och fortsätter deras omväxlande och inspirerande arbete med barn i Majblommans tjänst.

Uppgiften är inte på något sätt betungande och man ses ett par ggr per år för planering och sen i slutet av april varje år för ca 2 veckor med utdelning av blommor.

För mer information, kontakta gärna Karin Nilsson(Ordförande för Majblomman i Lomma) på: 0702-814210, 040-410786 eller Patrick Kjell(ansvarig för utdelning) på: 0704-258219.

Vi ser gärna att visat intresse sker inom det närmsta, helst före midsommar, för att fortsatt samarbete ska ske oss emellan.

Bästa hälsningar,

Lomma Scoutkår & Majblomman i Lomma

 

Vårläger

När: 30 maj-2 juni 2019 för upptäckare, äventyrare och utmanare

När: 1-2 juni 2019 för spårare, incheckning kl 08:00 1/2

Var: Sonnarps lägerområde utanför Åsljunga i Nordvästra Skåne

Kostnad:  620 kr för hela lägret

310 kr för spårare

Transport: förslagsvis samåkning i föräldrarbilar.  

 

Kontaktperson innan och under lägret är:
Sara Tedemalm0709-406819
sara.tedemalm@gmail.com

Pengar sätts in på kårens bankgirokonto senast 24/4.
BG 796-8878 märk med scoutens för- och efternamn samt avdelning.

 

Lapp lämnas till ledare senast 24/4

 

Ny lag kring personuppgifter (GDPR)

 

 25 maj 2018 träder en EU-övergripande dataskyddsförordning i kraft (GDPR) och vi måste se över lite rutiner kring vår personuppgiftshantering.

För mer information så kan du läsa under fliken "GDPR".

På gång
30 Maj - Vårläger
5 Jun - Terminsavslutning
24 Jun - Styrelsemöte
1 Aug - LIONS