Avdelningarnas egna sidor finns här. Klicka på symbolen för din avdelning och därefter på rubriken Avdelning i listen till vänster så får du information om de aktiviteter som avdelningen hittar på. Du hittar också Terminsprogram och vilka avdelningsledarna är.

Övriga rubriker innehåller intressant information om kåren.

 

 

  

 

 

 

 

På gång
19 Oct - Styrelsemöte
23 Oct - Distriktsstämma
23 Nov - Styrelsemöte
1 Dec - Extra Kårstämma
1 Dec - Planeringsmöte VT2022